Logo Yazılım'da birleşme işlemleri

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş, birleşme işlemlerine ilişkin bildirim yaptı.

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş, birleşme işlemlerine ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

''Şirketimizin, sermayesinin % 100'üne sahip olduğu Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri Anonim Şirketi ile Logo Kobi Dijital Hizmetler Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir kül halinde devralması suretiyle şirketimiz bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.10.2021 tarih ve 53/1539 sayılı toplantısında alınan kararla 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri: II, No:23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ve 158. maddeleri arasındaki düzenlemelerle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri ve 1 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin ilgili hükümleri, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri: II, no:23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi ile TTK'nın 155. maddesinin 1. fıkrasının a) bendi ile 156. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen 'Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi' düzenlemeleri usulüne uygun olarak, şirketimizin, oy hakkı veren paylarının % 100'üne sahip olduğu halka açık olmayan Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri Anonim Şirketi ile Logo Kobi Dijital Hizmetler Anonim Şirketi'ni devralması suretiyle gerçekleştirilmekte olan kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz duyuru metninin onaylanmasına ilişkin başvurumuz olumlu sonuçlanmıştır.''

Hibya Haber Ajansı

Okunma